Уважаемые специалисты и знатоки, поделитесь знанием и прокомментируйте предмет
https://auction.ru/offer/klinok_zlatoust_preobrazhenskogo_polka_shashka_kazachja_dragunskaja_nikolaj_2_idealnyj_sokhran_klin-i154374944826450.html